Repertoár

  • Vytisknout

Co všechno vlastně zpíváme?

Repertoár sboru je velmi pestrý -  zahrnuje duchovní písně 15.- 20. století, italské madrigaly, české a evropské lidové písně, americké spirituály, písňové cykly, operní sbory a cykly vánočních písní. Během své existence nastudoval sbor řadu rozsáhlých vokálních skladeb českých i světových autorů (Ant. Dvořák – Stabat mater, Svatební košile, Mše D-dur Lužanská; L. Janáček – Mše B-dur; Jan J. Ryba – Česká mše vánoční; Zd. Lukáš – Missa brevis, vánoční mše Radujme se všichni v Pánu; M. Bok – oratorium Svatá Zdislava, Missa solemnis; Jiří Pavlica - Missa brevis, Jos. Haydn – Stvoření, A. Vivaldi – Gloria in D-dur; W. A. Mozart – "Spatzenmesse"- Missa brevis in C, Requiem, Korunovační mše, J.S.Bach – Velikonoční oratorium, L. van Beethoven – Fantazie c-moll;)

Sbor Fontána koncertuje se sbory z celých Čech  i česko–německého příhraničí. Pravidelnou součástí jeho celoročního programu jsou kolonádní vystoupení při zahájení lázeňské sezony v Mariánských Lázních, adventní a vánoční koncerty,  sbor již 15 let organizuje Mariánský festival duchovní hudby. Dlouholetá je spolupráce sboru se Západočeským symfonickým orchestrem. Koncerty ve společenském domě Casino jsou vždy vyvrcholením koncertní sezony -  tradiční je Rybova mše vánoční a Velikonoční koncerty.